تقدیر از مدیران پیشین حوزه پژوهش و فناوری و معاونین پیشین پژوهشی دانشکده ها

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش معاونت پژوهشی پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در سال جاری روز چهارشنبه 4 آبان ماه برگزار گردید.​ در این جلسه که با حضور دکتر رضا لطفی معاون پژوهشی دانشگاه، معاونین پژوهشی دانشکده ها و ریاست پژوهشکده ها برگزارشد، از برخی مدیران پیشین حوزه پژوهش و فناوری و معاونین پیشین پژوهشی دانشکده ها تقدیر به عمل آمد. تقدیر شدگان در این جلسه عبارت بودند از:

دکتر محمد صال مصلحیان: مدیر پیشین پژوهشی دانشگاه

دکتر محمدرضا مه پیکر: مشاور پیشین پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر حسین صابری: مدیر پیشین نشر آثار علمی دانشگاه

دکتر امیر ملک زاده: مدیر پیشین پژوهش های کاربردی دانشگاه

دکتر زهره عباسی: رئیس پیشین مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه

دکتر سیدعلیرضا وکیلی: مدیر پیشین شبکه ازمایشگاه های دانشگاه

دکتر علیرضا سلیمی: رئیس پیشین گروه نوآوری

دکتر سید هادی ابراهیمی: رئیس پیشین گروه ارتباط با جامعه

دکتر مهدی پناهی: معاون پیشین پژوهش وفناوری دانشکده مهندسی

دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی: معاون پیشین پژوهش وفناوری دانشکده علوم ورزشی

آقای حسام قبانچی: معاون پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دکتر مهدی صالحی: معاون پیشین پژوهش وفناوری دانشکده علوم اداری و اقتصادی

دکتر مسعود خوش سلیقه: معاون پیشین پژوهش وفناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

خبر از فاطمه نیکپور

IMG_1606

IMG_1599

IMG_1630

IMG_1636

IMG_1626

IMG_1623

IMG_1621

IMG_1613

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه