تغییر ساعت کاری کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد از شنبه 6 شهریور 1400

ارسال شده در تاریخ :

براساس اعلام معاونت اداری و مالی دانشگاه، به استناد نامه شماره 38/۳/۱۵۶۲۶ مورخ 31 مرداد 1400 معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی و نامه شماره 11/35149 مورخ 7 خرداد 1399 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و موافقت هیأت رئیسه محترم دانشگاه با توجه به عبور از پیک اوج مصرف برق در ماه‌های گرم سال، بدینوسیله ساعات کاری دانشگاه از تاریخ شنبه 6 شهریور 1400 تا اطلاع ثانوی ساعت7:30 تا 1۴:۳0 می باشد.

لازم به ذکر است با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، برنامه دورکاری کارکنان در هر یک از شرایط هشدار و رنگ ‌بندی شهر مشهد مورد تأکید می‌باشد.

1400060301

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه