برگزاری کارگاه آموزشی مبانی و نحوه طراحی و تکمیل کارراهه در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، با توجه به لزوم برنامه محوری و تحقق اهداف راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین همسو سازی فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی با این اهداف، با تلاش مرکز آیس دانشگاه، کارگاه آموزشی مبانی و نحوه طراحی و تکمیل کارراهه در روز پنجشنبه 16 اسفند ماه 139 به مدت 4 ساعت در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این کارگاه دکتر مه پیکر و دکتر مهارتی در ابتدا به تشریح مبانی و اهداف کارراهه پرداختند و در ادامه با حضور اعضای هیئت علمی و بصورت تبادل نظر، نحوه طراحی و تکمیل کارراهه را برای اعضای هیئت علمی تشریح نمودند.

karrahe97122

آخرین اخبار