ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمدامینی، عضو هیئت‌علمی گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر این سمینار در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه پیرامون برگزاری این برنامه اظهار داشت: این سمینار در ادامه سلسله کارگاه‌های دوسالانه نظریه مفصل و کاربردهای آن با تأکید بر کاربردهای نظریه مفصل در علوم دیگر مانند مهندسی، کشاورزی، بیمه و مالی، قابلیت اعتماد، تحلیل بقاء و هواشناسی برگزار شد و محورهای این سمینار عبارت بودند از: روش‌های ساخت تابع مفصل، توابع مفصل و مفاهیم وابستگی، مدل‌سازی با استفاده از توابع مفصل، کاربردهای توابع مفصل در تحلیل داده‌های فضائی، قابلیت اعتماد و تحلیل بقا، مهندسی، هواشناسی هیدرولوژی، پزشکی، کشاورزی، بیمه اقتصاد و ...و استنباط آماری بر اساس مفصل.

دکتر امینی افزود: از تعداد کل مقاله‌های ارسال‌شده به دبیرخانه سمینار پس از انجام فرایند داوری توسط اعضای کمیته علمی و داوران، 20 مقاله برای ارائه به‌صورت سخنرانی و 7 مقاله به‌صورت پوستر پذیرفته شد. در این سمینار 40 نفر از اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دانشگاه‌های سراسر کشور حضور داشتند.

یادآور می‌شود اولین و دومین کارگاه سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد، سومین کارگاه به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان و چهارمین کارگاه به میزبانی دانشگاه یزد برگزارشده بود.

لازم به ذکر است: به دنبال برگزاری برنامه‌های قطب داده‌های ترتیبی و فضایی دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار این دانشکده پنجمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن را در روزهای 10 و 11 بهمن‌ماه 1397 در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کرد.

آخرین اخبار