برگزاری همایش مدیریت بهداشت محیط و ایمنی آزمایشگاههای دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد و به‌منظور ارتقاء سطح دانش و توانمندی اعضاء هیات علمی، کارشناسان و دستیاران پژوهشی و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی، همایش مدیریت بهداشت محیط و ایمنی آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با تلاش واحد ویژه خدمات تخصصی آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این همایش دکتر زره داران معاون پژوهش و فناوری دانشکده، مجتبائی، تحلیلگر ایمنی و کیفیت، دکتر قلی زاده و دکتر ایرانی در خصوص سرفصل‌های همایش، معرفی و شرح فعالیت‌های واحد ویژه آزمایشگاهی، ایمنی و کیفیت، پسماند و …مطالب و سخنانی را ارائه نمودند و سرفصل‌های زیر را موردبررسی و تجزیه تحلیل قراردادند.

ایمنی: ریسک دامنه کار، ارزیابی ریسک پیش‌نیاز حفاظت و ایمنی پایدار، حفاظت، ایمنی آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی

تجهیزات ایمنی، نظام‌نامه ایمنی، مخاطرات آزمایشگاهی، نمونه‌های ملی و بین‌المللی حادثه‌های مرگبار در مراکز آموزشی

پسماند: ایمنی، ریسک تعاریف دامنه کار، ارزیابی ریسک پیش‌نیاز حفاظت و ایمنی پایدار حفاظت، ایمنی آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی

آموزش، تجهیزات ایمنی، نظام‌نامه ایمنی

مخاطرات آزمایشگاهی و ارائه نمونه‌های ملی و بین‌المللی حادثه‌های مرگبار در مراکز آموزشی

در پایان این همایش به سؤالات شرکت‌کنندگان نیز پاسخ داده شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه