برگزاری نهمین جلسه شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

نهمین جلسه شورای راهبردی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه و سایر اعضا در روز سه‌شنبه 11 آبان ماه 1400 برگزار شد. در این جلسه نتایج ارزیابی اثربخشی سال 1399 حوزه‌های ستادی دانشگاه توسط دکتر دهقانیان رئیس گروه نظارت راهبردی و سیستم اطلاعات مدیریتِ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه ارائه و نکته نظرات اعضا در این خصوص دریافت گردید. همچنین پیشنهادات مربوط به شاخص‌های نیازمند بهبود نظام‌های منتخب رتبه‌بندی دانشگاه توسط رؤسای کارگروه‌های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت حوزه‌های آموزشی، پژوهش و فناوری، ریاست و فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه ارائه و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه