برگزاری نشست علمی همکاری قلمرویی آب در فلات مرکزی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه نشست‌های پژوهشی هفتگی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه نشست علمی پیرامون مسئله آب با عنوان «همکاری قلمرویی آب در فلات مرکزی ایران»  توسط گروه جغرافیای در روز یکشنبه 12 اسفند 1397 در تالار حائری، این دانشکده میزبان بود. در این نشست مهندس مجید لباف خانیکی پژوهشگر ارشد مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی (وابسته به یونسکو) به تبیین مسائل مرتبط با موضوع منابع آبی و پیوند آن با نظام اجتماعی و قدرت پرداخت و وضعیت ایران ازاین‌جهت را بررسی کرد.

در پایان این نشست نیز حاضران دیدگاه‌های خود را بیان کردند و به پرسش‌های مرتبط پاسخ داده شد.

آخرین اخبار