برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات شهر ریاضی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به منظور ایجاد انگیزه و علاقه
به ریاضیات و شناسایی وهدایت استعدادهای برتر، مرحله مقدماتی مسابقات شهر ریاضی
دوره ابتدایی شهرمشهد ، با تلاش و مدیریت دکتر میرزا وزیری، عضو هیئت علمی دانشکده
علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، در این
دانشکده برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد، در ادامه فعالیت های مجموعه «ریاضی برای همه» در دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد ، مرحله مقدماتی مسابقات شهر ریاضی برای دانش آموزان دوره
ابتدایی شهرمشهد با حضور حدود 60 نفر از
دانش آموزان پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی شهرمشهد، در روز دوشنبه 25 بهمن ماه ۹۵
برگزار شد
.


60104


60105


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار