برگزاری دومین کارگاه ارتقای شایستگی‌های آموزشی اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دومین کارگاه آموزشی از مجموعه 80 ساعته طرح ارتقای شایستگی های تدریس اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه با عنوان "طراحی آموزشی" روز پنج شنبه 20 دی ماه 97 به مدت چهار ساعت در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این کارگاه به موضوعاتی مانند مفهوم طراحی آموزشی، اصول اولیه آموزش، الگوی طراحی آموزشی و طراحی انگیزشی آموزش پرداخته شد

لازم به ذکر است ، این کارگاه‌ها در ابعاد مختلف ازجمله روانشناسی آموزش، جامعه‌شناسی آموزش، عصب‌شناسی آموزش، تدریس عملی، آزمون‌سازی و سایر ابعاد مجموعه‌ای با تلاش حوزه معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به‌منظور ارتقای شایستگی‌های آموزشی اعضای هیئت‌علمی پیمانی جدید دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

krgh9710500

آخرین اخبار