برگزاری دومین وبینار مجازی با دانشگاه شمال در کشور کرواسی

ارسال شده در تاریخ :

دومین وبینار دانشگاه  فردوسی مشهد و دانشگاه شمال در کشور کرواسی با عنوان :

Experiences in modern Hydromechanics

در روز پنجشنبه 13 آذر 1399 به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و به همت دکتر حسین بانژاد مسئول توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانشکده کشاورزی برگزار گردید. در این وبینار دکتر احسان قبول مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه شمال کرواسی در ار تباط با تمایل به افزایش سطح همکاری‌های آموزشی، تحقیقاتی، تبادل دانشجو، فرصت مطالعاتی، بازدیدهای علمی توضیحاتی را ارائه دادند و از عملیاتی شدن سریع تفاهم نامه امضا شده در قالب وبینار مهندسی هیدرودینامیک اظهار خرسندی کردند.  سپس مدیر گروه عمران دانشگاه شمال و دکتر ضیایی مدیر گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد  توضیحاتی در رابطه با وضعیت گروه های آموزشی خود بیان نمودند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه