برگزاری دوره آموزشی مداخله و پیشگیری از رفتارهای خودآسیب رسان

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، دوره آموزشی مداخله و پیشگیری از رفتارهای خودآسیب رسان در دو نوبت صبح و عصر با حضور  25 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه 1401 در محل سالن سمینار مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

دکتر یعقوبی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شاهد و مدرس این دوره ضمن بررسی وضعیت موجود و راهکارهای پیشگیری به مواردی از مداخله و معرفی طرح بتا (بپرس، ترغیب کن، ارجاع بده) پرداخت و شرکت کنندگان ضمن استقبال از مباحث مطرح شده به ارائه نظرات خود در این خصوص پرداختند.

قابل ذکر است دوره مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت و خواستار تداوم این دوره ها گردیدند.

news4011153

news4011154

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه