برگزاری جلسه هماهنگی اردوی المپیاد علمی دانشجویی مرحله کشوری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

جلسه هماهنگی اردوی المپیاد علمی دانشجویی مرحله کشوری با حضور حدود 60 نفر از دانشجویان راه یافته دانشگاه فردوسی مشهد به مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی مرحله کشوری در روز دوشنبه 25 تیر ماه 97 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

دکتر پیش قدم معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به دانشجویان خیر مقدم گفت و ضمن تاکید بر اهمیت این المپیاد علمی دانشجویی و تاثیر آن بر آینده دانشجویان نکاتی را برای حضور انان در مرحله نهایی این المپیاد ذکر نمود.

سپس دکتر سلیمی مدیر استعدادهای درخشان دانشگاه، مطالبی را راجع به شهاب و طرح خوشه بندی و بنیاد ملی نخبگان بیان نموده و تاکید کرد که رتبه آورندگان اول تا سوم در المپیاد دانشجویی کشوری از امتیازات فوق العاده ای برخوردار می شوند.

دکتر رستگار مقدم ضمن در این جلسه ضمن ارائه برنامه سفر دانشجویان راه یافته دانشگاه فردوسی مشهد به مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی مرحله کشوری به تهران،  نکاتی راجع به نحوه آزمون و مطالب بیان نمود.

جلسه پس از پاسخ به پرسش های دانشجویان در زمینه های مختلف المپیاد، پایان یافت.

ارسال کننده خبر : فائزه کتابداری

840271

840272

840273

840274

آخرین اخبار