برگزاری جلسه بررسی ابعاد روانی اجتماعی شیوع ویروس کرونا

ارسال شده در تاریخ :

به منظور بررسی ابعاد روانی اجتماعی گسترش بیماری کرونا در ایران و تبادل نظر بین صاحب نظران این حوزه جلسه مشترکی در روز شنبه 10 اسفند 1398 در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این جلسه دکتر حسین کارشکی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی و رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دکتر جواد صالحی فدردی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی، حمید اصغری پور نایب رئیس شورای استانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان خراسان رضوی از حوزه روان شناسی؛ دکتر حسین اکبری عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی و مدیر انجمن جامعه شناسی ایران دفتر خراسان و دبیر هیأت اندیشه ورز حوزه اجتماعی استان، دکتر غلامرضا صدیق اورعی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی، دکتر سید کمال الدین حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان از حوزه جامعه شناختی، دکتر عباس شیخ الاسلام مدیر شبکه جامع دانشگاه‌های استان خراسان رضوی، همچنین دکتر محمدرضا فیاضی بردبار عضو هیأت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دکتر ندا اخروی رئیس گروه سلامت روانی و اجتماعی مرکز بهداشت استان حضور داشتند.

در این جلسه حاضرین با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد روانی اجتماعی بیماری کرونا و نقش و جایگاه دانشگاهیان و متخصصین حوزه های اجتماعی روانی، به ارائه پیشنهادات کاربردی خود در حوزه سیاستگذاری این بیماری بویژه در زمینه ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جامعه، کمک به افزایش آرامش و خود مراقبتی در بین افراد جامعه و افزایش تاب آوری روانی و اجتماعی پرداختند. در این جلسه مقرر شد، جمع حاضر با کمک سایر متخصصین حوزه‌های روانی و اجتماعی در کنار اقدامات فردی از طریق کنش جمعی اجتماع محور نقش پررنگ‌تری در وضعیت فعلی ایفا نمایند. نتایج این جلسه به همراه نکات سایر متخصصین مرتبط از طریق هیأت اندیشه ورز حوزه اجتماعی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی در اختیار استانداری و سایر مراکز مرتبط قرار خواهد گرفت.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه