برگزاری آزمون های تخصصی DELFو DALF در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مرکز آزمون کالج دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به ثبت نام و
برگزاری آزمون
DALF و DELF نموده است


جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 051-
38805256 تماس بگیرید و یا به سایت کالج دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی :


college.um.ac.ir


مراجعه نمایید


برای دریافت اطلاعات بیشتر روی فایل زیر کلیک کنید

آخرین اخبار