برنامه گردهمایی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال
1396  به اطلاع می رساند : گردهمایی استقبال
از دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد برگزارمی شود.


گردهمایی دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع کارشناسی با عنوان
فصل تازه با حضور هیئت رئیسه دانشگاه ، روسا و معاونان دانشکده های دانشگاه فردوسی
مشهد  در روزهای یک شنبه 2 الی سه شنبه  4  مهرماه برگزار می شود .


بر
اساس برنامه ریزی به عمل آمده گردهمایی ویژه دانشجویان دختر طی روز های یکشنبه و
دوشنبه 2 و 3 مهرماه  و گردهمایی دانشجویان پسر نو ورود در روز سه شنبه 4 مهرماه  در تالار زنده یاد
دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد.


برای دریافت جزئیات این گردهمایی و اطلاعات تکمیلی روی فایل زیر کلیک کنید


.


برنامه گردهمایی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار