بازدید مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، معاون آموزشی، مدیر تحصیلات تکمیلی و دو تن از کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد (مرکز فردوسی) بازدید کردند.

روز سه‌شنبه 21 اسفندماه 97، دکتر اعتضاد معاون و دکتر خواجوی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوس مشهد (مرکز فردوسی) بازدید و ضمن حضور در کلاس‌ها با مدرسان و فارسی آموزان گفتگو کردند و پس‌ازآن در نشست مشترکی با دکتر قبول مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی، دکتر مؤذن‌زاده رئیس اداره دانشجویان بین‌الملل و دکتر چهارمحالی معاون آموزش و پژوهش مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد (مرکز فردوسی) حضور یافته و در خصوص همکاری‌های مشترک علمی، پژوهشی و فرهنگی داخلی و بین‌المللی دو دانشگاه بحث و گفتگو کردند.

در پایان این نشست قرار شد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دو دانشگاه امضا و از حسن هم‌جواری و امکانات موجود دو دانشگاه در جهت ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد استفاده شود.

841887

841886

آخرین اخبار