انتصاب رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر حسین اکبری استادیار  گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به سمت رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه، و تصویب هیئت رئیسه محترم دانشگاه  به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی،  به مدت دو سال به سمت «رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی» مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است در انجام امور نظارت و ارزیابی مستمر بر فعالیت‌های آموزشی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه، تحلیل و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های حوزه آموزشی و سایر وظایف محوله از سوی شورای نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه، موفق و مؤید باشید.

لازم به ذکر است :  دکتر حسین اکبری استادیار  گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که مولف سه عنوان کتاب،  هویت اجتماعی در شهر تهران، بررسی تجربی لایه های هویت اجتماعی در شهر تهران و کتاب گزارش وضعیت اجتماعی کشور  همچنین کتاب تحلیل مسائل و آسیب های اجتماعی استان خراسان رضوی می باشد .

همچنین ایشان سابقه حضور و ارائه مقاله در بیش از 40 سمینار داخلی و خارجی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.

آخرین اخبار