انتصاب رئیس واحد ویژه کلینیک تندرستی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر ناهید خوشرفتار یزدی استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه را به مدت دو سال به سمت رئیس واحد ویژه کلینیک تندرستی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

با اهدای سلام،

 بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری واحد ویژه کلینیک تندرستی دانشکده علوم ورزشی و با توجه به تجارب و شایستگی‌های سرکار عالی، به‌موجب این حکم با حفظ سمت و وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت «رئیس واحد ویژه کلینیک تندرستی دانشکده علوم ورزشی» منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با تلاش و بهره‌گیری از توانمندی اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآفرین، فراهم‌سازی بسترهای ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی، تجاری‌سازی ایده‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، پاسخ به نیازهای جامعه و ارتباط مؤثر اجتماعی و کسب منابع متنوع و پایدار به‌منظور دستیابی به استقلال مالی گام بردارید. موفقیت و سلامتی شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

لازم به ذکر است، دکتر ناهید خوشرفتاریزدی استادیار گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه