انتصاب دکتر مهتاب معظمی به‌عنوان رئیس دانشکده علوم ورزشی و سرپرست تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در احکامی جداگانه دکتر مهتاب معظمی دانشیار گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی را به مدت دو سال به سمت رئیس دانشکده علوم ورزشی و سرپرست تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

با اهدای سلام،

نظر به‌مراتب تعهد، تجربه و شایستگی‌های سرکار عالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان رئیس دانشکده علوم ورزشی منصوب می‌شوید. انتظار است با توجه به نقش پررنگ آن دانشکده در افزایش نشاط و سلامت خانواده بزرگ دانشگاه و نیز جایگاه برجسته آن در مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نقش‌آفرینی در جامعه، کوشش و اهتمام ویژه در راستای تحقق اهداف سند راهبردی دانشگاه و توسعه روند فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی با تکیه‌بر خرد جمعی و استفاده از توان همکاران محترم داشته باشید. موفقیت و بهروزی سرکار عالی را از خداوند متعال خواستارم.

متن حکم انتصاب به عنوان سرپرست تربیت بدنی دانشگاه:

با اهدای سلام،

نظر به پیشنهاد معاونت محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و با عنایت به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی‌های سرکارعالی به موجب این حکم با حفظ سمت و وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست تربیت بدنی دانشگاه منصوب می‌شوید. تداوم حضور فعال، پویا و پررنگ دانشگاه فردوسی مشهد در عرصه‌های ورزشی و کسب جایگاه ارزشمند و در شأن دانشگاه هفتاد ساله فردوسی مشهد در ورزش قهرمانی و نیز توجه به تندرستی، روحیه پرنشاط و سلامت عمومی اعضای خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد از جمله انتظاراتی است که امید دارم در راستای تحقق آن بیش از پیش گام بردارید. توفیق و سلامتی سرکار عالی را از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی رئیس دانشگاه

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه