انتصاب دکتر محمدتقی دستورانی به سمت رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

درحکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر محمدتقی دستورانی استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه به مدت دو سال در سمت رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد .

در این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی‌های جناب‌عالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست منصوب می‌شوید. امید است با استفاده از دانش و تجربه استادان، کارشناسان و دیگر همکاران و دانشجویان محترم، امور مختلف آن دانشکده را براساس سند راهبردی به‌ویژه در حوزه برون دانشگاهی و ارتباط با جامعه و  کیفیت تولیدات علمی ارتقاء بخشید. تعامل بین گروههای آموزشی، بهره‌مندی از خردجمعی و هم‌افزایی بین اعضای خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد در زمره اهدافی است که پای‌بندی به آن توسط جنابعالی مورد انتظار است. از خداوند متعال موفقیت شما را در انجام این مسئولیت خواهانم.

لازم به ذکر است دکتر محمدتقی دستورانی استاد گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که سابقه حضور و ارائه مقاله در بیش از 150 کنفرانس و سمینار داخلی، خارجی و بین المللی همچنین چاپ بیش از 80 مقاله در مجلات داخلی و خارجی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.

آخرین اخبار