انتصاب دکتر محسن خلیلی به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم سیاسی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر محسن
خلیلی، استاد گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد را به مدت دو
سال، به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم سیاسی منصوب کرد.


دکتر خلیلی دارای 47 مقاله علمی –
پژوهشی، 16 مقاله علمی – ترویجی و 21 مقاله در همایش های داخلی و خارجی است.


"فرصت ها و چالش های فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران در منطقه ی خاورمیانه"، "چیستان قاجار"، "امام
خمینی توسعه ی سیاسی و کوشش های مدرن و "بازیابی هویت ملی در مذاکرات مجلس
اول مشروطه" عنوان کتابهای تالیفی وی و کتاب "روش نگارش مقاله ی پژوهشی
در علوم سیاسی" عنوان کتاب ترجمه شده دکتر خلیلی می باشد.


وی همچنین در 80 همایش داخلی و خارجی
شرکت کرده و مجری 11 طرح پژوهشی داخل و خارج دانشگاه بوده است.


عضویت در انجمن علوم‌سیاسی ایران، انجمن
ایرانی روابط بین‌الملل، انجمن بین‌المللی همکاری‌های علمی ایران‌شناسی، انجمن
ژئوپلیتیک ایران و عضویت در کمیته علمی چندین همایش و شورای نویسندگان چندین فصل
نامه از سوابق اجرایی وی می باشد.


دکتر خلیلی صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر
دوفصل‌نامه‌ی ممالک محروسه و برگزار کننده کارگاه آموزشی و پژوهشی عنوان یابی در
پژوهش های علوم سیاسی نیز می باشد.


دکتر
کافی همچنین طی نامه ای از زحمات
دکتر سید محمدعلی تقوی
، مدیر قبلی این گروه، تشکر و قدردانی کرد.

آخرین اخبار