انتصاب دکتر علیرضا صابری کاخکی به سمت معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی
دکتر علیرضا صابری کاخکی، دانشیار گروه آموزشی رفتار
حرکتی دانشکده علوم ورزشی
را به مدت دو سال، به سمت معاون آموزشی و
فرهنگی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
منصوب
کرد.


در این حکم آمده است:


بنا به پیشنهاد رئیس محترم
دانشکده علوم ورزشی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به
سمت معاون آموزشی و فرهنگی این دانشکده منصوب می‌شوید. همکاری و همگرایی بیشتر بین
گروه‌های آموزشی و اعضای هیئت‌علمی، بازنگری و به‌روزرسانی رشته‌ها و دروس، روان‌سازی
و پاسخ‌گویی به مشکلات دانشجویان، اهتمام ورزیدن به‌سلامت خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی
و توجه به فرهنگ‌سازی ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات در راستای نهادینه کردن آن در میان
دانشگاهیان، ازجمله انتظاراتی است که امیدوارم در اولویت برنامه کاری خود قرار دهید.
توفیق روزافزون شمارا از خداوند متعال خواستارم.


وی تالیف
5 عنوان کتاب، حضور و ارائه مقاله در بیش از 13 کنفرانس و سمینار داخلی و خارجی،
چاپ بیش از 40 عنوان مقاله در مجلات داحلی و خارجی همچنین استاد راهنمای بیش از 63
عنوان پایان نامه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد را در
کارنامه پژوهشی خود دارد.


لازم
به ذکر است
دکتر علیرضا صابری کاخکی از سال 92 تاکنون، مدیریت گروه آموزشی رفتار
حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه را نیز عهده‌دار بوده است.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار