انتصاب دکتر زهرا طبیبی به عنوان رئیس مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر زهرا طبیبی دانشیار گروه
آموزشی روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی را به سمت رئیس مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان
دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.


در
این حکم آمده است :


با
عنایت به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی های سرکار عالی و بر اساس پیشنهاد معاون
محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی
به مدت دو سال به عنوان “رئیس
مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان” دانشگاه
منصوب می شوید.


امید
است این مرکز بر اساس ساختار جدید، در ایجاد دانشگاهی با نشاط و سلامت، اثرگذار تر
از قبل فعالیت نماید./


لازم
به ذکر است :  دکتر زهرا طبیبی دانشیار گروه آموزشی روانشناسی دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.


ایشان
دارای دکترای روانشناسی، گرایش رشد، از دانشگاه
لینکلن، انگستان می باشد و مولف بیش 50 مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی و ملی و بین
المللی است که مقالات بین المللی ایشان بیش
از 160 بار در مقالات بین المللی ISI دیگر نقل شده است.


دکتر
طبیبی سابقه حضور و ارائه مقاله در حدود 30
کنفرانس داخلی و خارجی را دارد.


همچنین
از سوابق اجرایی ایشان، سرپرستی هسته کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد از اردیبهشت ماه 1386 تا مهرماه 1386، مدیریت کلینیک روان شناسی بالینی و مشاوره دانشجویی
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از مهرماه 1386 تا شهریور
1393 ، دبیر کمیته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد، از اردیبهشت 1393 تا مهر 1395، عضو
مرکز پژوهشی علوم شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از 1392 تاکنون، همکاری با سازمان بهداشت جهانی WHO در برنامه Mentor- VIP جهت گسترش مهارتهای علمی ضروری برای مطالعه در حوزه
پیشگیری از حوادث و خشونت و انجام تحقیقات در زمینه بهبود ایمنی کودکان در ایران
از مهرماه 1387 تا مهرماه 1388، عضو کمیته
علمی همایش ملی "یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت"، همایش بین
المللی "آموزش و یادگیری غیررسمی"، همایش ملی "کتابخانه های
آموزشگاهی: پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یادگیری-یاددهی"، همایش
"خانواده، دانشجو و دانشگاه" و همایش استانی "ازدواج و رضایتمندی
زناشویی" ، عضو کمیته برنامه ریزی
درسی گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به مدت دو سال
و داور نظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی
مشهد در سال 1386 می باشد .


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
آخرین اخبار