انتصاب دبیران سه همایش علمی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر محمود شور، دانشیار گروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی را به سمت دبیری "دومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی گل و گیاهان زینتی ایران" منصوب کرد.


مدیریت گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی دانشگاه شیروان، ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه شیروان و مدیریت گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از سوابق اجرایی وی می باشد.


دکتر احمدرضا بهرامی همچنین در حکمی دیگر دکتر براتعلی خاکپور، دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به سمت دبیری "هشتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر پایتخت فرهنگی جهان اسلام" منصوب کرد.


مدیریت گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، ریاست مرکز پژوهش های شهری و منطقه ای شمال شرق کشور، مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه نشریه جغرافیا و توسعه شهری، عضویت در شورای اسلامی دوره چهارم شهر مشهد، ریاست مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و عضویت در کمیته علمی و دبیری چندین کنفرانس از سوابق اجرایی وی می باشد.


معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر مجتبی جودکی، دانشیار گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی را نیز به سمت دبیری "سمپوزیوم سالانه مهندسی برق دانشگاه کاسل و دانشگاه فردوسی مشهد" منصوب کرد.


دکتر جودکی مهندس طراح و توسعه حافظه های نیمه هادی در شرکت Qimonda AG، مهندس مسئول و رئیس گروه تحقیقاتی EMI /EMC حافظه های نیمه هادی از شرکت Infine on technology AG آلمان، مهندس طراح و توسعه ادوات نیمه هادی فرکانس بالا در شرکت ATMEL Germany GmbH و پژوهشگر در انستیتو تحقیقاتی نیمه هادی ها می باشد.


آخرین اخبار