انتشار ویژه نامه فصل تازه برای دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

با تلاش ستاد پذیرش دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد، ویژه نامه فصل تازه برای آشنایی این دانشجویان با دانشگاه فردوسی مشهد منتشر گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت فاد، در این نشریه مطالب زیر درج شده است:

گفتگو با دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه

پیام تبریک دکتر حمید رضا طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی

گفتگو با دکتر کرمانی مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه

آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد

خوابگاه نامه

از سیر تا پیار دانشگاه

گونه شناسی انواع دانشجو

هفتاد و یک سال افتخار آفرینی دانشگاه در عرصه علم و ادب

و مطالب دیگر که برای آشنایی دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد در این نشریه درج شده است .

مشاهده ویژه نامه

faslnew99

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه