انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رئیس کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

ارسال شده در تاریخ :

طی حکمی از سوی رئیس هیأت مدیره انجمن گسترش زبان و ادب فارسی ایران، دکتر احسان قبول، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی به عنوان رئیس کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی این انجمن منصوب شد.

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی یک انجمن مردم نهاد است که بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و معتبرترین نهاد در حوزه زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج ایران به شمار می آید. کارگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی برای نخستین بار در این انجمن تأسیس می شود که مهم ترین ماموریت آن برنامه ریزی و هم سو سازی فعالیت های آموزشی و پژوهشی مراکز و کرسی های دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج کشور است. در ذیل این کارگروه شورای علمی تعریف شده که از برجسته ترین استادان حوزه آموزش زبان و ادبیات فارسی از داخل و خارج کشور تشکیل شده اند.

دکتر احسان قبول از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ از سوی دانشگاه فردوسی مشهد به دانشگاه های لبنان اعزام شده بود و از سال ۱۳۹۲ پس از تأسیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان به مدت ۵ سال ریاست این مرکز را بر عهده داشت. کتاب های آموزش نوین زبان فارسی تألیف وی در حال حاضر کتاب مرجع آموزش زبان فارسی در بسیاری از دانشگاه های جهان از جمله آکسفورد، پلاکی الوموس چک، استانبول، کوفه، بغداد و لبنان به شمار می آید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه