اطلاعیه مهم ستاد رفاهی دانشگاه در خصوص وام های 12 درصدی بانک ملی

ارسال شده در تاریخ :

اطلاعیه مهم ستاد رفاهی دانشگاهپیرو
اطلاعیه قبلی مبنی بر ارایه وام های 12 درصدی از سوی بانک ملی پردیس
دانشگاه، به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی دانشگاه می رساند
نظر به اعلام بانک ملی، در حال حاضر با توجه به تکمیل ظرفیت اعطای وام، سهمیه سال 1396 به اتمام رسیده است.
لذا همکاران محترمی که درخواست ارسال نموده اند ولی تاکنون به دلایلی موفق
به دریافت معرفی نامه به بانک نشده اند در صورت اعطای سهمیه جدید در
اولویت های بعدی قرار خواهند گرفت.

 ستاد رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد 

آخرین اخبار