اطلاعیه معاونت آموزشی درخصوص دانشجویان سنواتی کارشناسی ارشد و دکتری

ارسال شده در تاریخ :

پیرو درخواست معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه، جهت رفاه حال دانشجویان‌ در ایام کرونا، دانشجویان سنواتی کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ صرفا موظف به پرداخت شهریه سال "ورودی" خود شدند‌. بدیهی است درخواست حذف نیمسال با دلایل و مستندات کافی در کمیسیون موارد خاص دانشگاه قابل بررسی است.

99101502

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه