اطلاعیه شماره 2 درخصوص فرایند ارزشیابی اساتید

ارسال شده در تاریخ :

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه ضمن تشکر از دانشجویان که با دقت مبادرت به ارزشیابی کیفیت تدریس مدرسان خود نموده اند، به اطلاع می رساند پایان فرصت تکمیل فرم ارزشیابی روز دوشنبه 24 خرداد 1400 می باشد.

1400031902

1400031001

1400031002

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه