اطلاعیه تمدید مهلت تخلیه و تحویل خوابگاههای دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

پیرو اطلاعیه های قبلی و ضمن تشکر از دانشجویانی که در مهلت مقرر نسبت به تخلیه و تحویل اتاق خود اقدام نموده اند ،  با عنایت به درخواست تعدادی از دانشجویان عزیز مبنی بر تمدید زمان تخلیه، به اطلاع می رساند،  زمان تخلیه و تحویل اتاق های خوابگاه تا روز جمعه 24 مرداد ماه 1399 تمدید گردید.

بدیهی است بعد از انقضاء این زمان مطابق اطلاعیه های قبلی اقدام خواهد شد.

مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه