از عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد در همایش چهره‌های ماندگار استان بوشهر تجلیل به عمل آمد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر مهران زنده بودی، دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد، در همایش چهره‌های ماندگار استان بوشهر که توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر خورموج این استان ترتیب داده‌شده بود، موردتقدیر قرار گرفت.

دکتر زنده بودی نویسنده شش کتاب در حوزه ترجمه شناسی و فلسفه و دوازده ترجمه و نیز چندین مقاله علمی پژوهشی و آی اس آی در زبان فرانسه می‌باشد.

لازم به ذکر است دکتر مهران زنده بودی اصالتاً بوشهری می‌باشد.

آخرین اخبار