ارائه خدمات بیمه حوادث دانشجویی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر لاری رئیس اداره امور رفاهی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگویی با روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در تکمیل این خبر افزود: با توجه به انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجویی با شرکت بیمه گر، تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد از ابتدای مهر 1400 تا پایان شهریور 1401 در تمام ساعات شبانه روز بدون قید زمان و مکان، در مقابل حوادث بیمه می‌شوند. طی این قرارداد، چنانچه بر اثر بروز حوادث غیر عمد، در بازه فوق و در هر منطقه،  آسیب جسمی به دانشجویان عزیز وارد شود، تا سقف 60 میلیون ریال هزینه های درمان و تا سقف 300 میلیون ریال خسارت مربوط به نقص عضو جبران میشود. طبق این قرارداد، پوشش بیمه ای مربوط به فوت دانشجویان در اثر حادثه  نیز 300 میلیون ریال خواهد بود.

دانشجویان مشمول لازم است حداکثر 5 روز بعد از بروز حادثه، با اداره رفاه دانشجویان ارتباط برقرار نمایند تا پس از دریافت اصل مدارک درمانی و هزینه های مالی صرف شده، نسبت به دریافت خسارت از شرکت بیمه گر و واریز آن به حساب دانشجویان اقدام گردد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه