ابقای مدیر گروه علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری از بیماری های دامی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر  کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر مهرداد مهری استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال  دیگر در سمت مدیر گروه علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری از بیماری های دامی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در این حکم آمده است :

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده دامپزشکی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیرگروه علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماری‌های دامی این دانشکده ابقا می شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قراردهید. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

لازم به ذکر است : دکتر مهرداد مهری استاد گروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری از بیماری های دامی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

.

.

.

اخبار و رویدادهای دانشگاه فردوسی مشهد  را در  پیام رسان های زیر بخوانید

پیام رسان سروش:

http://Sapp.ir/fumsoroush

پیام رسان ایتا:

https://eitaa.com/ferdowsieum

آخرین اخبار