ابقای رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، خانم دکتر زهره عباسی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد ابقا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در این حکم آمده است:

ضمن سپاس از تلاش‌های سرکار عالی، بنا به پیشنهاد معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، به‌موجب این حکم به مدت دو سال دیگر به‌عنوان رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه ابقاء می‌شوید. توفیق روزافزون شمارا از درگاه ایزد منان آرزومندم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

ریاست مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 93 تاکنون از سوابق اجرایی خانم دکتر زهره عباسی می‌باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه