آغاز بیست و نهمین و سی‌امین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

ارسال شده در تاریخ :

بیست و نهمین و سی‌امین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری، تلفیق دو جشنواره دانشجوی نمونه سال‌های 1399 و 1400  برگزار می‌شود.

کلیه دانشجویان واجد شرایط طبق آیین نامه و شیوه نامه سال 1398  جهت شرکت در جشنواره می توانند حداکثر تا 30 آذر 1400 با مراجعه به پایگاه Portal.saorg.ir و تکمیل فرآیند ثبت نام در جشنواره شرکت نمایند.

1400092204

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه