آزمون تعیین سطح کلاس های ترمیک زبان انگلیسی مرکز زبان کالج دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد

ارسال شده در تاریخ :

آزمون تعیین سطح کلاس های ترمیک زبان انگلیسی مرکز زبان کالج دانشگاه فردوسی مشهد فقط "بصورت شفاهی (آنلاین)" و از طریق تماس تصویری در WhatsApp برگزار می گردد.

99121803

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه