ارسال شده در تاریخ :

پیرو اطلاعیه هفته گذشته و با توجه به استمرار وضعیت قرمز و ناپایدار استان و کلانشهر مشهد در خصوص گسترش بیماری کرونا و لزوم حفظ  و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی؛ به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند کلیه فعالیت های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به شکل حضوری در همه گروه ها و دانشکده ها کماکان در حالت تعلیق قرار دارد.

همچنین در خصوص برگزاری آزمون های جامع، گروه های آموزشی لازم است با هماهنگی دفتر ناتک آموزشی و مرکز آزمون تا اطلاع بعدی نسبت به برگزاری آزمون جامع به شیوه مجازی و الکترونیکی (کتبی و شفاهی) با رعایت کلیه مقررات اقدام نمایند.

دستورالعمل معاونت آموزشی در خصوص برگزاری آزمون جامع بصورت مجازی-الکترونیکی