ارسال شده در تاریخ :

بدین وسیله به اطلاع می رساند نظر به این که حسب قرارداد منعقده دانشگاه با موسسه خدمات حفاظتی مراقبتی همیاران فهیم توس، موسسه مزبور جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود به تعداد 28 نفر نگهبان واجد شرایط(مرد) نیاز دارد، متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط همکاری و ثبت نام از تاریخ 2 خرداد ماه 1398  به آدرس تارنمای

www.fahimtoos.ir

مراجعه نمایند.

ضمنا مهلت ثبت نام از طریق سایت مذکور از تاریخ 2 خرداد ماه لغایت 10 خرداد ماه 1398  می باشد.

آخرین اخبار