ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، با ابلاغ قرارداد پژوهشی برگزاری دوره پسادکتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی علوم و صنایع غذائی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و خانم دکتر محبت محبی، عضو هیئت‌علمی گروه مذکور، به‌عنوان استاد راهنما و مجری این دوره میزبان دکتر حسن صباغی (بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با بنیاد ملی نخبگان) می باشد.

عنوان پژوهش و تحقیق مصوب این دوره پسادکتری، ارزیابی تغییرات کیفی در خلال سیب‌زمینی طی سرخ کردن عمیق و سرخ کردن هوای داغ بامطالعه تطبیقی روی ادراک حسی مصرف‌کننده می‌باشد که در مدت حضور ایشان در دانشکده کشاورزی موردبررسی قرار می‌گیرد.

sabaghi

دکتر حسن صباغی