ارسال شده در تاریخ :

بر اساس اعلام آخرین نتایج رتبه‌بندی جهانی وب‌گاه‌های دانشگاهی در ژانویه 2020 که به «وبومتریک» مشهور است، دانشگاه فردوسی مشهد جایگاه 956 جهانی را به دست آورد. دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، علم و صنعت، صنعتی اصفهان نیز به ترتیب رتبه‌های 436، 768، 790، 793، 860، 953، و 954 را کسب نموده‌اند.

بنابر اعلام وب‌گاه http://www.webometrics.info  ، رتبه نهم  از نظر داخلی در بین دانشگاه‌های ایران (دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزاد و پیام نور) در اختیار دانشگاه فردوسی مشهد است. این رتبه‌بندی توسط آزمایشگاه سایبرمتریک اسپانیا به صورت دوبار در سال انجام می‌گیرد و در آخرین ارزیابی آن که نتایجش بهمن 1398 منتشر شده است، 655 موسسه ایرانی در سیاهه 20 هزاری این رتبه‌بندی قرار دارند.

شاخص‌های ارزیابی این نظام رتبه‌بندی شامل: سنجه حضور، تاثیر، دسترسی و سرآمدی است که دانشگاه توانسته است رتبه‌های جهانی 238، 2860، 861، و 776 را به ترتیب در این سنجه‌ها کسب نماید.