ارسال شده در تاریخ :

جلسه هم اندیشی جمعی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد با مدیران سازمان مدیریت بحران تهران و رییس و اعضای هیات علمی موسسه لرزه نگاری دانشگاه تهران در خصوص سامانه هشدار سریع زلزله شهر تهران برگزار گردید.

در این جلسه دکتر عباسی و دکتر ناموران بعنوان مجری پروژه “تکمیل، راه اندازی و ارتقا سامانه هشدار سریع زلزله شهر تهران” از دانشگاه فردوسی مشهد نسخه نهایی سامانه هشدار سریع زلزله را ارایه کردند و مباحثی جهت تدوین نظام نامه بهره برداری و هماهنگی با موسسات بهره بردار مطرح گردید.

سامانه هشدار سریع زلزله جزو فناوری های پیشرو در حوزه لرزه نگاری است که می تواند باعث کاهش جدی خسارات مالی و جانی در زلزله ها شود. این پروژه بین رشته ای و شامل همکاری وسیع حوزه های مختلف علوم پایه و مهندسی است. این سامانه در تعداد کمی از کشورهای دنیا  از جمله ژاپن و امریکا و ایتالیا عملیاتی شده و جزو دانش های نوین است که به همت دانشگاه فردوسی مشهد با دانش کاملا بومی عملیاتی شده است.

موسسه لرزه نگاری دانشگاه تهران بعنوان تنها مرجع قانونی ارایه هشدار زلزله می بایست بر کیفیت و دقت علمی این سامانه نظارت داشته باشد.

لازم بذکر است هم اکنون این سامانه آماده تحویل است و در همین راستا مباحث مربوط به بهره برداری و نگهداری شهرداری تهران و مدیریت بحران کشور در حال بررسی می باشد.

 

p2

p1