ارسال شده در تاریخ :

سامانه همکاری مدرسان مدعو (هُم) جهت ثبت نام متقاضیان تدریس/پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد در نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 از تاریخ 28 تیرماه 1399 به مدت یک ماه فعال می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک راهنمای سامانه همکاری مدرسان مدعو (هُم) مراجعه فرمایید.