ارسال شده در تاریخ :

روز شنبه 1 مردادماه 1401 دکتر خلج منفرد معاون توسعه روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور در دانشگاه فردوسی مشهد با دکتر ضابط سرپرست دانشگاه دیدار کرد.

در این دیدار دکتر خلج منفرد به اهداف و رسالت های سازمان پرداخت و افزود تحقق این اهداف که ایجاد ارتباط فرهنگی میان ایران و سایر ملت ها است، از طریق دانشگاه ها میسر خواهد بود. وی در راستای سیاست دیپلماسی علمی برگسترش آموزش زبان فارسی، تبادل استاد و دانشجو، بورسیه دانشجو و غیره تاکید کرد.

در این نشست که دکتر سیدموسوی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و دکتر قبول مدیر همکاری های علمی و بین المللی نیز حضور داشتند بر تقویت همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید و پیشنهاد گردید تا تفاهم نامه ای با همین منظور به امضاء روسای دو طرف رسیده و پس از آن نسبت به اقدامات عملی و کاربردی برنامه ریزی گردد.