ارسال شده در تاریخ :

با حکم  دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی، دکتر مهدی کرمانی استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه به سمت رابط حقوق شهروندی در دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد.

متن حکم به شرح زیر می‌باشد:

جناب آقای دکتر مهدی کرمانی

مسئول محترم دفتر آموزش‌های شهروندی و مهارت‌های اجماع محور دانشگاه فردوسی مشهد

با سلام و تحیت

احتراماً، نظر به‌مراتب تخصص، تعهد و بنا به پیشنهاد رئیس محترم آن دانشگاه و در راستای اجرای تأکیدات ریاست محترم جمهوری در منشور حقوق شهروندی ابلاغی به کلیه دستگاه‌های اجرائی و دستور اکید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در تدوین و اجرای برنامه‌های کاربردی برای رصد و اجرای دقیق، مؤثر و کارآمد حقوق شهروندی در سطح دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور و در راستای تکالیف مندرج در سازوکارهای اجرای حقوق شهروند بالاخص درزمینهٔ آموزش تخصصی حقوق شهروندی و فرهنگ‌سازی در سطح دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های تابعه وزارت عتف، جناب‌عالی را به‌عنوان (رابط حقوق شهروندی در آن دانشگاه) منصوب می‌نمایم. امید است با اتکال به ذات باریتعالی، دانش، تجربه و توانمندی جنابعالی شاهد تبلوری سازنده در اجرای حقوق شهروندی در آن دانشگاه باشیم.

فریدون جعفری

دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی