ارسال شده در تاریخ :

“ قابل توجه دانشجویان روزانه غیر بومی و غیر شاغل متقاضی اسکان در سراهای دانشجویی

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت به مناسبت پذیرفته شدن در آزمون سراسری دانشگاه ها ، به آگاهی می رساند دانشجویان روزانه متقاضی خوابگاه بایستی  پس از ثبت نام الکترونیک و ارسال مدارک تحصیلی خود، از طریق درگاه اینترنتی صندوق رفاه به نشانی  https://bp.swf.ir   منوی ثبت نام دانشجوی جدید،  نسبت به تشکیل پرونده  رفاهی در سامانه دانشجویی  صندوق رفاه اقدام کنند.

فایل آموزشی نحوه تشکیل پرونده از طریق لینک http://refahsalamat.um.ac.ir/index.php/fa/menu-help/sm-help-guide-to-file-formation-new-section-request-in-the-welfare-fund-system قابل دستیابی است.

دانشجویان گرامی 24 ساعت پس از تایید پرونده رفاهی و دریافت پیامک مربوطه ، بایستی از طریق پرتال دانشجویی پویا  به نشانی https://pooya.um.ac.ir لبه امور دانشجویی، امور سراها و درخواست خوابگاه دانشجویان نوورود با ذکر شماره پرونده  صندوق رفاه، درخواست خوابگاه خود را برای سال تحصیلی 1401 ثبت نمایند.

قابل ذکر است درخواست خوابگاه برای افرادی فعال است که سه دز واکسن کرونای خود را تزریق کرده باشند.

دانشجویانی که درخواست خوابگاه آنها تایید قطعی شده است ، از روز شنبه 9 مهرماه 1401 می­توانند جهت اسکان به خوابگاه مورد نظر خود مراجعه کنند “.