ارسال شده در تاریخ :

هیاتی از دانشگاه ذی قار کشور عراق به ریاست معاون اداری و مالی و هشت نفر از مسئولین بخش های مختلف آن دانشگاه در روز های 9 و 10 اردیبهشت ماه جاری از دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.

این هیات به سرپرستی رئیس دانشکده کشاورزی آن دانشگاه و متشکل از اساتید و نمایندگان گروههای تخصصی از دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد ، این هیات ابتدا در جلسه مشترکی با حضور هیات رئیسه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ، زمینه های اولیه برای انعقاد تفاهم نامه های همکاری را بررسی نمود و سپس ضمن بازدید از گلخانه تحقیقاتی ، آزمایشگاه مرکزی گروه آموزشی علوم دامی و واحد ویژه صنایع غذائی دانشکده با مراحل ایجاد ، توسعه و شکل گیری و همچنین خدمات علمی و آموزشی این واحدها آشنا شدند .

هیات دانشگاه ذی قار نشستی نیز با دکتر حسین انصاری معاون اداری مالی و دکتر احسان قبول مدیر همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه داشتند .

دکتر انصاری در این نشست با معرفی زیر ساختها و نرم افزارهای بخش های اداری و مالی دانشگاه ، آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را برای تبدیل این نرم افزار ها به زبان عربی و راه اندازی آن در دانشگاه ذی قار کشور عراق اعلام کرد. همچنین وی آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را برای انجام طرحهای پژوهشی مشترک در بخش های مختلف استان ذی قار را بیان کرد.

دکتر قبول نیز با اشاره به تفاهم نامه ی امضا شده میان دو دانشگاه در سال گذشته و با معرفی قابلیت های دانشگاه در برگزاری دوره های کوتاه مدت در فصل تابستان همچنین در خصوص پذیرش استادان و دانشجویان دانشگاه ذی قار در دانشگاه فردوسی مشهد با شرایط ویژه نکاتی را مطرح نمود.

هیات دانشگاه ذی قار نیز با الگو دانستن دانشگاه فدوسی مشهد در بخش های در آمدزائی خواستار انتقال تجربیات و امضا قراردادهای اجرائی در حوزه های مورد نظر شد. بنا شد در اولین توافق اجرایی انجام شده گروه هایی از استادان و دانشجویان دانشگاه ذی قار در فصل تابستان ضمن شرکت در دوره های آموزش زبان فارسی از دیگر امکانات آزمایشگاهی ، علمی و کتابخانه ای دانشگاه بهره مند شوند.

بازدید از سوله صنایع غذایی ، مجموعه آبی دانشگاه ، گل خانه های الکترونیکی و ... از دیگر برنامه های بازدید هیات دانشگاه ذی قار از دانشگاه فردوسی مشهد بود

830054

830055

830056