ارسال شده در تاریخ :

نظر به اهمیت موضوع رعایت پروتکل‌های اخلاق در پژوهش‌های علمی، و نیز توجه ویژۀ نمایه‌کنندگان علمی به این موضوع، مدیریت نشر آثار علمی دانشگاه  فردوسی مشهد طی مکاتبات انجام شده در سال‌های 2017 و ابتدای 2018، موفق به ثبت انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در این کمیته شده است. هم‌اکنون 45 نشریه از مجموع نشریات دانشگاه فردوسی مشهد دارای کد مستقل اخلاق هستند که این شناسه به‌زودی در وب‌سایت‌های هر یک از نشریات درج خواهد شد.

کمیته اخلاق نشر «به اختصار COPE» معتبرترین انجمن بین‌المللی در حوزۀ اخلاق نشر است. هدف این سازمانِ ناسودبر، تعریف ضوابط اخلاقی حاکم بر نشر علمی و کمک به سردبیران، تحریریه، صاحبان نشریات و ناشران علمی است.

این کمیته در سال ۱۹۹۷ توسط گروهی از سردبیران مجلات پزشکی در انگلستان تأسیس شده است و اکنون بیش از ۹۰۰۰ عضو از سرتاسر جهان در رشته‌های گوناگون دارد. عضویت در این کمیته پس از بررسی‌های دقیقِ فرایندهای نشر صورت می‌گیرد. از جمله ناشرین عضو این کمیته می‌توان به الزویر، وایلی، اشپرینگر و راتلج اشاره کرد. کمیتۀ اخلاق انتشار به‌ویژه در شیوه‌های برخود با سوء رفتار در زمینۀ پژوهش‌های علمی توجه دارد.

به‌رغم پیروی اکثر نشریات علمی کشور از قوانین حاکم بر «COPE»‌، تعداد اندکی از این نشریات عضو رسمی کمیتۀ اخلاق و دارای کد رسمی عضویت هستند.

برای مشاهدۀ صفحۀ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در کمیته اخلاق نشر به این صفحه مراجعه فرمایید:

https://publicationethics.org/taxonomy/term/571