ارسال شده در تاریخ :

نشست مسئولین دانشکده علوم ورزشی و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه به منظور بررسی همکاری های دوجانبه با مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و معاونین ایشان در محل دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر سهرابی رئیس دانشکده علوم ورزشی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه ضمن خوش آمد گویی با تاکید بر لزوم ارتباط و تعامل مؤثر و مفید دانشگاه و اداره کل ورزش و جوانان و استفاده موثر از ظرفیت علمی موجود در دانشگاه جهت کمک به ورزش استان اشاره نموده و آمادگی کامل دانشگاه را در استفاه بهینه از امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی متخصص اعلام نمود.

وی به معرفی زمینه های همکاری بین دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان بزرگترین و تخصصی ترین مرکز علمی ورزش در شرق و شمال شرقی کشور پرداخت و یکی از مهمترین زمینه های همکاری را برقراری ارتباط دانشجویان با بدنه ورزش کشور جهت ایجاد اشتغال عنوان نمود.

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه گزارش مختصری از فعالیتهای هیأت ورزشهای دانشگاهی در سال گذشته همچون همکاری در برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی تیم های ملی و تعامل با سایر هیأت های ورزشی استان ارائه نمود و آمادگی این هیات را مبنی بر ارتباط مستمرو مداوم با اداره کل ورزش و جوانان و سایر هیات های ورزشی استان اعلام نمود.

آقای صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز ضمن تشکر از برگزاری چنین نشستی، به خلاء موجود بین ورزش استان و دانشگاه اشاره نمود و آمادگی اداره کل ورزش و جوانان را در جهت ارتباط بیشتر با دانشگاه و سایر دستگاههای اجرایی از قبیل شهرداری، آموزش و پرورش و نهادهای تربیتی و آموزشی با هدف ارتقاء ورزش استان اعلام نمود. همچنین ایشان بر لزوم هماهنگی با باشگاه ها و تیم های مختلف ورزشی استان جهت معرفی دانشجویان به منظور کسب تجربه و زمینه همکاری و اشتغال دانشجویان تأکید نمود.

همچنین مقرر شد هیئت ورزش های دانشگاهی در جلسات مشترک هیئت های ورزشی استان دعوت و از کمک های مادی و معنوی اختصاص یافته از سوی اداره کل ورزش و جوانان مانند سایر هیئت ها برخوردار گردد.

در پایان هریک از معاونین دانشکده و مدیریت و اداره کل ورزش و جوانان دیدگاههای خود را در این زمینه مطرح نمودند و مقرر گردید موارد ذکر شده در آینده ی نزدیک بصورت تفاهم نامه ای به مرحله اجرا گذاشته شود.

820081