ارسال شده در تاریخ :

در سفر اخیر نمایندگان
دانشگاه فردوسی مشهد آقایان دکتر واحدیان، مدیر همکاری‌های علمی بین الملل دانشگاه
، و دکتر قبول، رئیس مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد به عراق ،
تفاهم
نامه علمی فرهنگی میان مرکز فردوسی و رایزنی فرهنگی عراق ، به امضا رسید.


بر
اساس این تفاهم نامه، رایزنی فرهنگی عراق
به عنوان نماینده مرکز فردوسی و بر اساس ضوابط و استانداردها و برنامه های آموزشی
مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به آموزش زبان فارسی در بغداد خواهند نمود.
طبق این تفاهم نامه استادان مربوطه از سوی مرکز فردوسی معرفی خواهد شد.


یادآور
می‌شود این تفاهم‌نامه پس از تایید
تجهیزات و زیرساختهای آموزشی رایزنی فرهنگی توسط مرکز فردوسی صورت گرفته است و
مرکز عراق در توسعه نمایندگی‌های مرکز فردوسی در شهرهای دیگر عراق فعال خواهد بود.


بر
اساس این تفاهم نامه 10 تن از استادان عراقی از سوی رایزنی فرهنگی برای یک دوره دانش‌افزایی و زبان و ادبیات فارسی و
خراسان شناسی به مرکز فردوسی معرفی شده اند.