ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمدرضا حسین دخت، استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، از
سوی انجمن شیمی ایران به عنوان شیمیدان برجسته کشور در رشته شیمی فیزیک انتخاب شد.


دکتر
حسین دخت مولف 126 مقاله
ISI با H-index 19 و ارائه کننده بیش از 100 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی بوده و سه مورد اختراع نیز به نام وی به ثبت رسیده است.


وی
نویسنده 4 کتاب در حوزه شیمی می باشد که کتاب "مبانی بیوفیزیک" وی به
عنوان نشر برتر دانشگاه فردوسی مشهد، کتاب دو جلدی "مبانی بیوشیمی فیزیک"، به
عنوان کتاب برگزیده دانشگاه تهران و کتاب "شیمی و کارائی ایران" به عنوان کتاب
برگزیده در حوزه شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتخاب شده است.


دو
دوره مدیریت گروه شیمی دانشکده علوم، عضویت در شورای عالی انجمن شیمی، عضویت در
هیأت موسس و مدیر مرکز پژوهش و فناوری بیومولکول ها، عضویت در هیأت موسس انجمن
مهندسی صوتیات ایران، عضویت در هیأت موسس انجمن بیوشیمی فیزیک ایران و مسئول پژوهشی بسیج اساتید دانشگاه فردوسی مشهد از سوابق اجرایی وی می باشد.


وی
تاکنون مجری بیش از 5 طرح برون دانشگاهی بوده است و 9 دانشجوی دکترا و 48 دانشجوی کارشناسی ارشد به
راهنمایی وی موفق به اخذ مدرک شده اند.


دکتر
حسین دخت در حالی مقطع دکترای خود را در دانشگاه شیراز گذرانده که از سوی وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری برای استفاده از بورس تحصیلی خارج از کشور پذیرفته شده
بود.

لازم به ذکر است از دکتر حسین دخت، در هجدهمین سمینار تخصصی شیمی فیزیک ایران
که در اسفند 94 در کیش برگزار می شود، تقدیر خواهد شد.